J-STAGE Home > Publications - Top
  • Latest Volume/Issue

IEICE Transactions on Electronics Vol. E98.C(2015) No. 3

Special Section on Leading-Edge Applications and Fundamentals of Superconducting Sensors and Detectors

Masataka OHKUBO

Type: FOREWORD

Released: March 01, 2015

pp.166

Andreas CHWALA, Ronny STOLZ, Matthias SCHMELZ, Vyacheslav ZAKOSARENKO, Matthias MEYER, Hans-Georg MEYER

Type: INVITED PAPER

Released: March 01, 2015

pp.167-173

Saburo TANAKA, Takeyoshi OHTANI, Yosuke UCHIDA, Yoshimi HATSUKADE, Shuichi SUZUKI

Type: PAPER

Released: March 01, 2015

pp.174-177

Keisuke MAEHATA, Makoto MAEDA, Naoko IYOMOTO, Kenji ISHIBASHI, Keisuke NAKAMURA, Katsunori AOKI, Koji TAKASAKI, Kazuhisa MITSUDA, Keiichi TANAKA

Type: INVITED PAPER

Released: March 01, 2015

pp.178-185

Kenichiro NAGAYOSHI, Kazuhiro SAKAI, Kazuhisa MITSUDA, Noriko Y. YAMASAKI, Yoh TAKEI, Keisuke MAEHATA, Naoko IYOMOTO, Shohei EZAKI, Akira TAKANO, Makoto MAEDA, Toru HARA

Type: PAPER

Released: March 01, 2015

pp.186-191

Go FUJII, Masahiro UKIBE, Shigetomo SHIKI, Masataka OHKUBO

Type: BRIEF PAPER

Released: March 01, 2015

pp.192-195

Hiroyuki MAEZAWA

Type: INVITED PAPER

Released: March 01, 2015

pp.196-206

Kenichi KARATSU, Satoru MIMA, Shugo OGURI, Jihoon CHOI, R. M. THUSHARA DAMAYANTHI, Agnes DOMINJON, Noboru FURUKAWA, Hirokazu ISHINO, Hikaru ISHITSUKA, Atsuko KIBAYASHI, Yoshiaki KIBE, Hitoshi KIUCHI, Kensuke KOGA, Masato NARUSE, Tom NITTA, Takashi NOGUCHI, Takashi OKADA, Chiko OTANI, Shigeyuki SEKIGUCHI, Yutaro SEKIMOTO, Masakazu SEKINE, Shibo SHU, Osamu TAJIMA, Kenta TAKAHASHI, Nozomu TOMITA, Hiroki WATANABE, Mitsuhiro YOSHIDA

Type: INVITED PAPER

Released: March 01, 2015

pp.207-218

Akira ENDO

Type: INVITED PAPER

Released: March 01, 2015

pp.219-226

Kemmei KAJINO, Shigehito MIKI, Taro YAMASHITA, Hirotaka TERAI

Type: INVITED PAPER

Released: March 01, 2015

pp.227-231

Yosuke SAKASHITA, Yuki YAMANASHI, Nobuyuki YOSHIKAWA

Type: PAPER

Released: March 01, 2015

pp.232-237

Tomoki WATANABE, Yoshiaki URAI, Hiroshi SHIMADA, Yoshinao MIZUGAKI

Type: BRIEF PAPER

Released: March 01, 2015

pp.238-241

Regular Section

Ikuma ANDO, Gia KHANH TRAN, Kiyomichi ARAKI, Takayuki YAMADA, Takana KAHO, Yo YAMAGUCHI, Tadao NAKAGAWA

Type: PAPER

Released: March 01, 2015

pp.242-251

Shinichi TANAKA, Kyosuke MUKAIDA, Kei TAKATA

Type: PAPER

Released: March 01, 2015

pp.252-259

Jie PAN, Yuichiro KAKUTANI, Taishu NAKAYAMA, Masayuki MORI, Koichi MAEZAWA

Type: PAPER

Released: March 01, 2015

pp.260-266
pp.267-274

Yoshifumi TAKASAKI, Keiji KURODA, Yuzo YOSHIKUNI

Type: BRIEF PAPER

Released: March 01, 2015

pp.275-278

Zhe HUANG, Ruohe YAO, Fei LUO

Type: BRIEF PAPER

Released: March 01, 2015

pp.279-282

Naoki HARADA, Shintaro SATO, Naoki YOKOYAMA

Type: BRIEF PAPER

Released: March 01, 2015

pp.283-286

1 - 19 / 19 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will undergo scheduled maintenance as follows.
    Year 2015
    Apr 1(Wed) 8:00 - 9:30(JST)

Details

Share this Title