J-STAGE Home > Publications - Top

Journal of Health Science Vol. 49(2003) No. 1

REGULAR ARTICLES

Yasuo Takahashi, Sukeo Onodera, Masatoshi Morita, Yoshiyasu Terao

Released: February 01, 2003

P1-7

Shin'ichi Nito, Yuichiro Kanno, Akiko Muto, Akinori Uesugi, Takayuki Nakahama, Yoshio Inouye

Released: February 01, 2003

P8-12
P13-21

Osamu Endo, Kazutoshi Sugita, Sumio Goto, Takashi Amagai, Hidetsuru Matsushita

Released: February 01, 2003

P22-27

Nobuaki Tominaga, Kazuhiro Ura, Masato Kawakami, Tomoaki Kawaguchi, Shinya Kohra, Yoshinori Mitsui, Taisen Iguchi, Koji Arizono

Released: February 01, 2003

P28-33

Yoshichika Hirahara, Tomofumi Okuno, Hitoshi Ueno, Katsuhiko Nakamuro

Released: February 01, 2003

P34-39

Tomoki Kimura, Norio Itoh, Miyako Takehara, Ikuyo Oguro, Jun-ichi Ishizaki, Tsuyoshi Nakanishi, Masakazu Isobe, Keiichi Tanaka

Released: February 01, 2003

P40-44

RESEARCH LETTERS

Yumiko Nakamura, Sumiko Tsuji, Yasuhide Tonogai

Released: February 01, 2003

P45-54
P55-58
P59-64

Seung Min Oh, Sang Hee Shim, Kyu Hyuck Chung

Released: February 01, 2003

P65-71

RAPID COMMUNICATIONS

Tsuyoshi Murahashi, Sousuke Sasaki, Tohru Nakajima

Released: February 01, 2003

P72-75

Tatsuhiro Niino, Tohru Ishibashi, Hajimu Ishiwata, Ken Takeda, Sukeo Onodera

Released: February 01, 2003

P76-81

Yuichi Fushiwaki, Tatsuhiro Niino, Tohru Ishibashi, Ken Takeda, Sukeo Onodera

Released: February 01, 2003

P82-87

Yuji Takao, Kohei Yamashita, Shinya Kohra, Makiko Inudo, Masaki Nagae, Nobuaki Tominaga, Yasuhiro Ishibashi, Jun Sekizawa, Shinichi Miyairi, Koji Arizono

Released: February 01, 2003

P88-90

1 - 15 / 15 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will be temporary out of service due to system maintenance on Oct. 27, 22:00 - Oct. 28, 8:00 UTC.

Details

Announcement From J-STAGE

  • May 18, 2016
    We have released “J-STAGE BETA site”.
    jstagebeta_banner
  • May 01, 2015
    Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title