J-STAGE Home > Publications - Top

Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition Vol. 54(2014) No. 1

Editorial

Osamu Handa, Yuji Naito, Shinya Toyokuni

Released: December 27, 2013

p.1

Reviews

Osamu Handa, Yuji Naito, Akifumi Fukui, Tatsushi Omatsu, Toshikazu Yoshikawa

Released: December 27, 2013

[Advance Publication] Released: December 18, 2013

p.2-6

Saeko Imai, Michiaki Fukui, Shizuo Kajiyama

Released: December 27, 2013

p.7-11

Original Articles

Masato Tamura, Hirofumi Matsui, Tsutomu Tomita, Hisato Sadakata, Hiroko P. Indo, Hideyuki J. Majima, Tsuyoshi Kaneko, Ichinosuke Hyodo

Released: December 27, 2013

[Advance Publication] Released: November 09, 2013

p.12-17

Masao Yamasaki, Masahiro Iwase, Kazuo Kawano, Yoichi Sakakibara, Masahito Suiko, Masahiro Ikeda, Kazuo Nishiyama

Released: December 27, 2013

[Advance Publication] Released: November 09, 2013

p.18-25

Tomoya Takada, Masato Tamura, Tetsuya Yamamoto, Hirofumi Matsui, Akira Matsumura

Released: December 27, 2013

[Advance Publication] Released: December 20, 2013

p.26-30

Defu Ma, Yumei Zhang, Titi Yang, Yong Xue, Peiyu Wang

Released: December 27, 2013

[Advance Publication] Released: October 25, 2013

p.31-38

Shinya Fukunishi, Tetsuya Sujishi, Atsushi Takeshita, Hideko Ohama, Yusuke Tsuchimoto, Akira Asai, Yasuhiro Tsuda, Kazuhide Higuchi

Released: December 27, 2013

[Advance Publication] Released: October 29, 2013

p.39-44

Cho-Rong Bae, Dae-Young Kwon, Youn-Soo Cha

Released: December 27, 2013

[Advance Publication] Released: November 29, 2013

p.45-50

Yasuhiro Tsuda, Hideo Fukui, Tetsuya Sujishi, Hideko Ohama, Yusuke Tsuchimoto, Akira Asai, Shinya Fukunisi, Kazuhide Higuchi

Released: December 27, 2013

[Advance Publication] Released: December 12, 2013

p.51-54

Min-Wen Cheng, Mohammad Chegeni, Kee-Hong Kim, Genyi Zhang, Mustapha Benmoussa, Roberto Quezada-Calvillo, Buford L. Nichols, Bruce R. Hamaker

Released: December 27, 2013

[Advance Publication] Released: December 20, 2013

p.55-60

Kazuhiro Shimizu, Hironori Sato, Yoko Suga, Satoko Yamahira, Masamichi Toba, Koji Hamuro, Keiji Kakumoto, Noriyuki Kohda, Takao Akama, Ichiro Kono, Shinya Kuno

Released: December 27, 2013

[Advance Publication] Released: November 26, 2013

p.61-66

1 - 12 / 12 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will be temporary out of service due to system maintenance on Oct. 27, 22:00 - Oct. 28, 8:00 UTC.

Details

Announcement From J-STAGE

  • May 18, 2016
    We have released “J-STAGE BETA site”.
    jstagebeta_banner
  • May 01, 2015
    Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title