J-STAGE Home > Publications - Top

Biological and Pharmaceutical Bulletin Vol. 38(2015) No. 3

Review

Challenges in Retinal Circuit Regeneration
Linking Neuronal Connectivity to Circuit Function

Fumitaka Osakada, Masayo Takahashi

Released: March 01, 2015

[Advance Publication] Released: January 19, 2015

p.341-357

Regular Article

Toshiyuki Hata, Yu Shibata, Miku Okano, Asako Kodera, Misato Ueda, Hiroshi Iwamoto, Hisao Tomida, Hiroyuki Iwamoto, Junzo Hirose

Released: March 01, 2015

[Advance Publication] Released: January 14, 2015

p.358-364

Dan Wu, Ying-shu Quan, Fumio Kamiyama, Kosuke Kusamori, Hidemasa Katsumi, Toshiyasu Sakane, Akira Yamamoto

Released: March 01, 2015

p.365-373

Keiichi Motoyama, Risako Onodera, Nao Tanaka, Kazuhisa Kameyama, Taishi Higashi, Ryusho Kariya, Seiji Okada, Hidetoshi Arima

Released: March 01, 2015

p.374-379

Hassan Rashidzadeh, Sanjeev Bhadresa, Steven Spencer Good, Marita Larsson Cohen, Kusum Sachdev Gupta, William Roger Rush

Released: March 01, 2015

p.380-388

Young Ho Seo, Yoo-na Jo, Yong Jin Oh, Soyeun Park

Released: March 01, 2015

p.389-395

Shan-Gao Li, Jun Zhou, Ji-Hong Zhong, Hai-Jun Cao, Ling Zhu, Jun Liu, Hua-Jun Hu, Bin Lv

Released: March 01, 2015

[Advance Publication] Released: December 18, 2014

p.396-401

Masashi Nagata, Yasuyoshi Ishiwata, Yutaka Takahashi, Hiromitsu Takahashi, Kazutaka Saito, Yasuhisa Fujii, Kazunori Kihara, Masato Yasuhara

Released: March 01, 2015

p.402-410

Masako Yokoo, Yasushi Kubota, Yoko Tabe, Shinya Kimura

Released: March 01, 2015

[Advance Publication] Released: January 08, 2015

p.411-416
p.417-424

Soo-Jin Jeong, Hye-Sun Lim, Chang-Seob Seo, Seong-Eun Jin, Sae-Rom Yoo, Nari Lee, Hyeun-Kyoo Shin

Released: March 01, 2015

p.425-434

Shota Tanaka, Mika Hosokawa, Takeshi Yonezawa, Wataru Hayashi, Kumiko Ueda, Seigo Iwakawa

Released: March 01, 2015

[Advance Publication] Released: December 27, 2014

p.435-440

In Vitro Inhibition of CYP2C9-Mediated Warfarin 7-Hydroxylation by Iguratimod
Possible Mechanism of Iguratimod–Warfarin Interaction

Satoshi Yamaori, Ken Takami, Ayaka Shiozawa, Kanako Sakuyama, Naoki Matsuzawa, Shigeru Ohmori

Released: March 01, 2015

[Advance Publication] Released: January 19, 2015

p.441-447

Takeshi Chiba, Soichiro Kimura, Katsuo Takahashi, Yasunori Morimoto, Tomoji Maeda, Atsushi Sanbe, Hideo Ueda, Kenzo Kudo

Released: March 01, 2015

p.448-453

Motohiro Hoshino, Nobutomo Ikarashi, Ryuta Hirobe, Mami Hayashi, Hironori Hiraoka, Kohsuke Yokobori, Takumi Ochiai, Yoshiki Kusunoki, Risako Kon, Masataka Tajima, Wataru Ochiai, Kiyoshi Sugiyama

Released: March 01, 2015

[Advance Publication] Released: January 14, 2015

p.454-460

Noha Essam Eldin, Hanan Mohamed Elnahas, Mahmoud Abd-Elghany Mahdy, Tatsuhiro Ishida

Released: March 01, 2015

p.461-469

Xianqin Wang, Meiling Zhang, Jianshe Ma, Yuan Zhang, Guangliang Hong, Fa Sun, Guanyang Lin, Lufeng Hu

Released: March 01, 2015

p.470-475

Yukiko K. Kaneko, Miki Takii, Yumiko Kojima, Hiroko Yokosawa, Tomohisa Ishikawa

Released: March 01, 2015

p.476-481

Notes

Tomoharu Takeuchi, Genki Shimakawa, Mayumi Tamura, Hideyoshi Yokosawa, Yoichiro Arata

Released: March 01, 2015

p.482-486

Daisuke Kadowaki, Shoichi Sakaguchi, Yohei Miyamoto, Kazuaki Taguchi, Nanako Muraya, Yuki Narita, Keizo Sato, Victor Tuan Giam Chuang, Toru Maruyama, Masaki Otagiri, Sumio Hirata

Released: March 01, 2015

[Advance Publication] Released: January 15, 2015

p.487-492

Masaaki Miyata, Kenjiro Hayashi, Hiroki Yamakawa, Yasushi Yamazoe, Kouichi Yoshinari

Released: March 01, 2015

[Advance Publication] Released: December 27, 2014

p.493-496

1 - 21 / 21 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will undergo scheduled maintenance as follows.
    Year 2015
    Mar 28(Sat) 10:00 - 15:00(JST)
    (Mar 28(Sat) 1:00 - 6:00(GMT))

Details

Share this Title