J-STAGE Home > Publications - Top

e-Journal of Surface Science and Nanotechnology Vol. 5(2007)

Regular Papers

Yuko Takeuchi, Takaaki Aoki, Toshio Yanagida, Toru Ide

Type: Regular Paper

Subject Area: Bio-Science and -Technology

Released: January 15, 2007

P1-5

Shuji Taue, Koji Nishida, Hiroyuki Sakaue, Takayuki Takahagi

Type: Regular Paper

Subject Area: Nano-Science and -Technology

Released: March 01, 2007

P74-79

Toshinari Isono, Hanako Tanaka, Toshio Ogino

Type: Regular Paper

Subject Area: Bio-Science and -Technology

Released: May 10, 2007

P99-102

Masaaki Araidai, Kazuyuki Watanabe

Type: Regular Paper

Subject Area: Nano-Science and -Technology

Released: May 19, 2007

P106-109

Hiroyuki Ikemoto, Shinji Yoshida, Akimichi Goyou

Type: Regular Paper

Subject Area: Nano-Science and -Technology

Released: May 23, 2007

P110-112

Hiroshi Takiyama, Kunimasa Yamamoto, Hirohisa Uchida, Masakuni Matsuoka

Type: Regular Paper

Subject Area: Crystal Growth

Released: September 05, 2007

P113-116

Hideaki Aizawa, Yoshitada Morikawa, Shinji Tsuneyuki, Katsuyuki Fukutani, Takahisa Ohno

Type: Regular Paper

Subject Area: Electronic Properties

Released: October 02, 2007

P122-125

Masanori Harada, Masaru Tsukada, Naruo Sasaki

Type: Regular Paper

Subject Area: Nano-Science and -Technology

Released: October 31, 2007

P126-131

Z. Zh. Zhanabayev, T. Yu. Grevtseva

Type: Regular Paper

Subject Area: Structures

Released: November 20, 2010

P132-135

Chikako Sakai, Fumihiko Matsui, Tomohiro Matsushita, Yukako Kato, Takashi Narikawa, Hiroshi Daimon

Type: Regular Paper

Subject Area: Instrumentations and Techniques

Released: December 18, 2007

P143-147

Eben Sy Dy, Hideaki Kasai, Carl Redshaw, Christopher J Pickett

Type: Regular Paper

Subject Area: Electronic Properties

Released: December 26, 2007

P148-151

Raid A. Ismail, Saad A. Tawfiq, Riyadh Hababa, Raad S. Sabry, Omar A. Abdulrazaq

Type: Regular Paper

Subject Area: Thin Films

Released: December 27, 2007

P152-154

Superexpress Letters

Do Ngoc Son, Hideaki Kasai

Type: Superexpress Letter

Subject Area: Electronic Properties

Released: January 26, 2007

P29-32

Keisuke Kai, Olaf Karthaus

Type: Superexpress Letter

Subject Area: Micro- and Nano-Fabrication

Released: May 16, 2007

P103-105

Mary Clare Sison Escaño, Tomoya Kishi, Shinichi Kunikata, Hiroshi Nakanishi, Hideaki Kasai

Type: Superexpress Letter

Subject Area: Catalysis

Released: September 12, 2007

P117-121

Technical Notes

Rei Hobara, Shinya Yoshimoto, Shuji Hasegawa, Katsuyoshi Sakamoto

Type: Technical Note

Subject Area: Instruments and Techniques

Released: April 30, 2007

P94-98

Reviews

Conference -Handai Nano 2006-

Truong Duan, Takehito Nakano, Yasuo Nozue

Type: Conference -Handai Nano 2006-

Subject Area: Nano-Materials

Released: January 15, 2007

P6-11

Makusu Tsutsui, Keishi Kuno, Shu Kurokawa, Akira Sakai

Type: Conference -Handai Nano 2006-

Subject Area: Nano-Materials

Released: January 17, 2007

P12-16

Taku Onishi, Yasunori Yoshioka

Type: Conference -Handai Nano 2006-

Subject Area: Nano-Materials

Released: January 21, 2007

P17-19

Taku Onishi, Yasunori Yoshioka

Type: Conference -Handai Nano 2006-

Subject Area: Nano-Materials

Released: January 21, 2007

P20-22

Shu Taira, Takahiro Hatanaka, Shinji Moritake, Yukino Kai, Yuko Ichiyanagi, Mitsutoshi Setou

Type: Conference -Handai Nano 2006-

Subject Area: Nano-Materials

Released: January 21, 2007

P23-28

Kazuya Yamamura, Masafumi Shibahara, Yasuhisa Sano, Yusuke Yamamoto, Tetsuya Morikawa, Yuzo Mori

Type: Conference -Handai Nano 2006-

Subject Area: Micro- and Nano-Fabrication

Released: February 06, 2007

P41-44

A. Miranowicz, S. K. Özdemir, Yu-xi Liu, G. Chimczak, M. Koashi, N. Imoto

Type: Conference -Handai Nano 2006-

Subject Area: Nano-Science and -Technology

Released: February 09, 2007

P51-59

Shinji Moritake, Shu Taira, Takahiro Hatanaka, Mitsutoshi Setou, Yuko Ichiyanagi

Type: Conference -Handai Nano 2006-

Subject Area: Nano-Materials

Released: February 09, 2007

P60-66

A. Ohiso, Y. Sugimoto, K. Mizuta, M. Abe, S. Morita

Type: Conference -Handai Nano 2006-

Subject Area: Structures

Released: February 20, 2007

P67-73

Conference -JRSSS7-

S. Kono, K. Mizuochi, G. Takyo, N. I. Plusnin, T. Aoyama, T. Goto, T. Abukawa, A. Namba, Y. Nishibayashi, T. Imai

Type: Conference -JRSSS7-

Subject Area: Electronic Properties

Released: February 03, 2007

P33-40

V. V. Korobtsov, V. V. Balashev, T. A. Pisarenko, E. A. Chusovitin, E. V. Markidonov

Type: Conference -JRSSS7-

Subject Area: Thin Films

Released: February 06, 2007

P45-50

V. V. Bakin, A. A. Pakhnevich, A. G. Zhuravlev, A. N. Shornikov, I. O. Akhundov, O. E. Tereshechenko, V. L. Alperovich, H. E. Scheibler, A. S. Terekhov

Type: Conference -JRSSS7-

Subject Area: Devices and Sensors

Released: March 07, 2007

P80-88

Yasuo Shirouzu, Yoshinori Kaya, Tomokazu Okazaki, Akihiko Watanabe, Masamichi Naitoh, Satoshi Nishigaki, Tomonori Ikari, Kenji Yamada

Type: Conference -JRSSS7-

Subject Area: Thin Films

Released: March 27, 2007

P89-93

V. V. Balashev, V. V. Korobtsov, T. A. Pisarenko, E. A. Chusovitin, V. A. Vikulov

Type: Conference -JRSSS7-

Subject Area: Thin Films

Released: December 18, 2007

P136-142

1 - 30 / 30 Articles.

System Maintenance

  • J-STAGE will be temporary out of service due to system maintenance on Oct. 27, 22:00 - Oct. 28, 8:00 UTC.

Details

Announcement From J-STAGE

  • May 18, 2016
    We have released “J-STAGE BETA site”.
    jstagebeta_banner
  • May 01, 2015
    Please note the "spoofing mail" that pretends to be J-STAGE.

Back Issues

Share this Title