J-STAGE Home > Publications - Top

Internal Medicine Vol. 56(2017) No. 14

EDITORIAL

REVIEW ARTICLE

p.1759-1769

ORIGINAL ARTICLES

Hiroki Konishi, Koji Fukuzawa, Shumpei Mori, Seimi Satomi-Kobayashi, Kunihiko Kiuchi, Atsushi Suzuki, Yoshihiko Yano, Akihiro Yoshida, Ken-ichi Hirata

Released: July 15, 2017

p.1771-1779

Yoriko Sakurai-Iesato, Naoko Kawata, Yuji Tada, Ken Iesato, Yukiko Matsuura, Misuzu Yahaba, Toshio Suzuki, Jun Ikari, Noriyuki Yanagawa, Yasunori Kasahara, James West, Koichiro Tatsumi

Released: July 15, 2017

p.1781-1790

Norihito Yokoe, Eisuke Katsuda, Kenshi Kosaka, Rie Hamanaka, Ayako Matsubara, Masaki Nishimura, Hiroyuki Tanaka, Nobuhiro Asai, Ayumu Takahashi, Toshiki Kawamura, Tsuneo Ishiguchi, Etsuro Yamaguchi, Akihito Kubo

Released: July 15, 2017

p.1791-1797

Kentaro Nakano, Kumiya Sugiyama, Hideyuki Satoh, Hajime Arifuku, Takayoshi Fujimatsu, Naruo Yoshida, Hiroyoshi Watanabe, Shingo Tokita, Tomoshige Wakayama, Masamitsu Tatewaki, Ryosuke Souma, Hiroyuki Masuda, Kenya Koyama, Hirokuni Hirata, Yasutsugu Fukushima

Released: July 15, 2017

p.1799-1806