J-STAGE Home > Publications - Top

Internal Medicine Vol. 56(2017) No. 14

EDITORIAL

REVIEW ARTICLE

p.1759-1769

ORIGINAL ARTICLES

Hiroki Konishi, Koji Fukuzawa, Shumpei Mori, Seimi Satomi-Kobayashi, Kunihiko Kiuchi, Atsushi Suzuki, Yoshihiko Yano, Akihiro Yoshida, Ken-ichi Hirata

Released: July 15, 2017

p.1771-1779

Yoriko Sakurai-Iesato, Naoko Kawata, Yuji Tada, Ken Iesato, Yukiko Matsuura, Misuzu Yahaba, Toshio Suzuki, Jun Ikari, Noriyuki Yanagawa, Yasunori Kasahara, James West, Koichiro Tatsumi

Released: July 15, 2017

p.1781-1790

Norihito Yokoe, Eisuke Katsuda, Kenshi Kosaka, Rie Hamanaka, Ayako Matsubara, Masaki Nishimura, Hiroyuki Tanaka, Nobuhiro Asai, Ayumu Takahashi, Toshiki Kawamura, Tsuneo Ishiguchi, Etsuro Yamaguchi, Akihito Kubo

Released: July 15, 2017

p.1791-1797