J-STAGE Home > Publications - Top

Internal Medicine Vol. 56(2017) No. 22

EDITORIALS

Hiroyuki Watanabe, Mai Shimbo, Hiroshi Ito

Released: November 15, 2017

[Advance Publication] Released: October 16, 2017

p.2967-2968

Hideki Itoh

Released: November 15, 2017

[Advance Publication] Released: October 16, 2017

p.2969-2970

ORIGINAL ARTICLES

Akira Mizuki, Masayuki Tatemichi, Atsushi Nakazawa, Nobuhiro Tsukada, Hiroshi Nagata, Takanori Kanai

Released: November 15, 2017

[Advance Publication] Released: October 11, 2017

p.2971-2977

Yuichiro Tanaka, Yasuhisa Sakata, Megumi Hara, Hiroharu Kawakubo, Nanae Tsuruoka, Koji Yamamoto, Yoichiro Itoh, Hidenori Hidaka, Ryo Shimoda, Ryuichi Iwakiri, Kazuma Fujimoto

Released: November 15, 2017

[Advance Publication] Released: September 25, 2017

p.2979-2983

Keijiro Ueda, Tetsuhide Ito, Ken Kawabe, Lingaku Lee, Takashi Fujiyama, Yuichi Tachibana, Masami Miki, Kohei Yasunaga, Takehiro Takaoka, Akihiro Nishie, Yoshiki Asayama, Robert T. Jensen, Yoshihiro Ogawa

Released: November 15, 2017

[Advance Publication] Released: September 25, 2017

p.2985-2991

Tomomi Kogiso, Mutsuki Kobayashi, Kuniko Yamamoto, Yuichi Ikarashi, Kazuhisa Kodama, Makiko Taniai, Nobuyuki Torii, Etsuko Hashimoto, Katsutoshi Tokushige

Released: November 15, 2017

[Advance Publication] Released: September 25, 2017